T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takvimi 2017-2019

Tanıtma Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takvimi

2017-2019

Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takviminde çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen uluslararası kongre, konferans, sempozyum vb. toplantılar yer almaktadır.

Ülkemizde ileri tarihlerde yapılacak olan uluslararası kongre, sempozyum, seminer ve faaliyetlere ilişkin bilgileri Uluslararası Toplantılara Ait Bilgi Formuna işleyerek 0312-212 85 90 nolu faksa veya E-posta adresine gönderebilirsiniz.

NOT: Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.